top of page

Potentialen med organisationsutveckling

I en allt komplexare samtid ökar behovet av ett starkt medarbetarskap. Förändringar på arbetsmarknaden medför att vi behöver bli allt mer medvetna om hur vi tar tillvara på det fysiska rummet. I det fysiska rummet finns potential att odla en organisationskultur som skapar dragningskraft och motivation även på distans. Genom att berika organisationen med konstruktiva beteenden går det att ta tillvara på de drivkrafter och synergier som finns inom organisationen. Vi kan hjälpa er med lättillgängliga och kostnadseffektiva metoder för att identifiera och utveckla de beteenden ni vill främja. Genom strukturerade lärupplevelser föds insikter och beteenden som leder till genuint engagemang!

Work desk

press to zoom
Work Space

press to zoom
Woman on the Phone

press to zoom
Work desk

press to zoom

Tjänster

Utvecklingsfacilitering

Implementation Planning

Utvecklingsfacilitering innebär att ni genom en utomstående facilitator ger er själva utrymme att underlätta för er utveckling. Utvecklingsfacilitering syftar till att skapa insikter som rustar ert team, grupp och organisation med insikter och verktyg för att själva driva önskvärd utveckling. Genom att skapa ett strukturerat och tryggt utrymme stärks medarbetarskapet och engagemanget. 

 

Facilitatorn är neutral till verksamheten, vad och hur ni ska göra är er expertis. Genom att stå utanför företagets kultur och verksamhet får facilitatorn en position att opartiskt bidra med frågor, summeringar och observationer som synliggör hur gruppen agerar och vill agera. Genom ökad medvetenhet om egna och gruppens beteenden, skapas möjligheter till aktiva val och utveckling. 

 

Processerna anpassas efter verksamhetens behov, resurser och vision. Genom kvalitativa diagnoser, workshops och uppföljningar synliggörs beteenden, verbal och ordlös kommunikation, psykodynamik och mötesstruktur. Detta möjliggör att medarbetare och grupper kan identifiera och göra justeringar som förenklar gruppens process för att nå önskade resultat.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa er stärka ert medarbetarskap genom utvecklingsfacilitering!

Glödlampor

Lightwork Invention

Lightwork Invention är framtagen för att  berika organisationer genom att erbjuda skräddarsydda strukturerade lärupplevelser. Tänk en brandövning med simulerade samskapade workshops istället för en simulerad brand!

 

Upplevelsen, som syftar till att förändra status quo, skickar ett tydligt signalvärde om ett prioriterat medarbetarskap när organisationer tillför struktur och ramar för att odla konstruktiva beteenden. Upplevelsebaserad inlärning är en kostnadseffektiv metod för att skapa långsiktiga resultat genom punktinsatser. 

I dagsläget erbjuder Lightwork pilotprojekt för utvärdering av produkten till några utvalda kunder. Lansering av testad produkt beräknas 2021.

 

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av att genomföra ett pilotprojekt för att förstärka ert medarbetarskap genom lärupplevelsen Lightwork Invention!

Är ni ett tillväxtbolag som ännu inte har en HR-funktion på plats, men har samtidigt ambitionen att vara en professionell och medarbetarvänlig arbetsgivare?

Behöver er funktion inom HR/People & Culture avlastning med partnerskap, ett specifikt projekt eller insats? 

Vi har bred kompetens inom HR-området och erbjuder både interimslösningar och rådgivning kopplat till medarbetarskap, ledarskap, företagskultur och HR-processer. Där vår spetskompetens ligger i onboarding och rekrytering samt utveckling och lärande.

Välkommen att kontakta oss för en dialog om möjliga  samarbeten!

Stödgrupp

Interimslösningar och rådgivning inom HR/People & Culture

bottom of page