top of page

Satsa helhjärtat på medarbetarskapet 2021

Medarbetarskap handlar om var och en som är del av organisationen och hur de interagerar inom den. Hur ett starkt medarbetarskap ser ut är delvis beroende av verksamheten, men följer också samma principer oberoende organisation. Det handlar om engagemang i interna relationer, externa relationer och för det gemensamma syfte som finns i att vara en del av organisationen. De förändringar många tvingats genomföra 2020 på grund av pandemin, kan betraktas som en enorm potential för att utforska i kraften av ett stärkt medarbetarskap 2021!


Få har undgått att se hur samtiden kännetecknas av en ökad förändringstakt, exponentiell utveckling och nya förhållningssätt till det fysiska rummet och distansarbete. Organisationer har fått en ofrivillig crash course i att ställa om och trevar efter ett nytt utgångsläge för att fortsätta framåt.


Vi menar att i det nya utgångsläget blir medarbetarbetarskapet avgörande. Där de organisationer som är bäst på att samskapa innovativa lösningar och hittar balans och kan stå stadigt när det blåser, utan att tappa ork att agera, är de organisationer som lyckas i samtiden och framtiden.


Att satsa på medarbetarskapet handlar delvis om att satsa på den interna kompetensutvecklingen. Här föregår många företag de nya LAS-reglerna som föreslås och satsar på interna akademier. Men framförallt handlar en satsning på medarbetarskapet om att förtydliga ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten. Där medarbetare behöver få förutsättningar för delaktighet. I smått och stort.


Tre nycklar till hur du kan stärka medarbetarskapet 2021


Behåll en ökad öppenhet för det okända

Vad som var fel igår kan vara helt rätt idag. Att inkludera olika perspektiv genom att lyssna på idéer och observationer som verkar obekväma är oftast ofarligt. Det är farligare att inte välkomna dem. Ofta är de lösningar vi landar i en mixad cocktail av visdom från erfarenhet med iver och nytänk.


Hos många chefer finns ett visst motstånd till att välkomna kreativt engagemang hos sina medarbetare. Det beror ofta på en upplevd brist på tid och kraft att behöva ta hand om de idéer som kommer fram. Men att utöver att kunna uppmuntra och ta emot kreativa förslag som kanske inte fungerar idag är avgörande. Även om idén inte var rätt idag, kan den komma till användning senare. Genom fler ögon på de idéer som synliggörs finns större chans att kunna justera förslag som senare kan realiseras. Med en positiv attityd till förslag och tydliga beslutsprocesser kan ni känna er lugna med att möjligheten att få komma med förslag leder till ökat engagemang, oavsett om förslagen blir verklighet eller inte!


Att öppna upp och välkomna det okända kan kännas obekvämt till en början, oavsett om du är i en ledande position eller inte. Men precis som med mycket av det som är obekvämt, som styrketräning, är det en förmåga ni kan träna upp. När ni tränat tillräckligt mycket känns det inte längre obekvämt.


Förslag på mötesstruktur:

  • Definiera situation - vad är ramarna för mötet?

  • Idérunda - sätt av tid för var och en att få utrymme dela med sig av sina tankegångar kopplat till situationen

  • Insikter - var och en svarar på frågan: Vad har du kommit till insikt om genom att lyssna?

  • Medtag - var och en reflekterar högt över om och hur de vill jobba vidare med de insikter de fått

Att ta hjälp av en utomstående facilitator är en annan möjlighet för att ta tillvara på potentialen som finns i rummet av outforskade idéer.Odla starka interna nätverk

Förhoppningsvis ser vi snart ett slut på distanseringen. När vi långsamt kan komma tillbaka till det fysiska rummet igen räknar vi med stora behov av att integrera de lärdomar som kommer från hemmakontoret.


Intentionen med starka nätverk är att utforska de synergier som uppstår när vi utforskar vad vi ännu inte vet att vi behöver veta. Det kan vara svårt att se varför två funktioner som är långt ifrån varandra operativt kan ha glädje av att hitta varandra. Att chansa på att strukturerat ge utrymme för att skapa nya relationer inom organisationen kan i bästa fall leda till nya synergier. Vi menar att det i åtminstone leder till en ökad känsla av tillhörighet. Fundera över möjligheterna som finns med att bygga nya relationer på distans. Över möjligheterna med det fysiska rummets återkomst!


Hur kan det fysiska rummet nyttjas för att skapa de där spontana interaktionerna som många saknat? Kan vi vara strategiska för att öka interaktioner som leder till en ökad innovationstakt? Vad har fungerat bra i våra samarbeten i det virtuella rummet? Hur kan vi dra nytta av att det virtuella rummet faktiskt minskar distans internt, i de stunder vi befinner oss på fysisk distans?


Psykologisk trygghet för oliktänkande

Det är en bra början att säga att oliktänkande uppmuntras, men det är i konsekvenser av oliktänkande vi kan se om det efterlevs. Konsekvenserna styr våra handlingar i avsevärt högre utsträckning än en uppmuntran om att komma med förslag. Om din kollega kommer med ett förslag som avviker ifrån status quo och konsekvensen är dålig stämning eller ett snabbt byte av samtalsämne, spelar det inte så stor roll att fortsätta fråga kollegan om nytänkande förslag. Reaktionerna har redan lärt kollegan att det inte är tryggt nog att försöka!


Ställ dig själv följande frågor: Vad ger jag för reaktion (konsekvens) när någon föreslår något som inte går i linje med mina kunskaper och åsikter? När någon vågar säga om någonting som avviker från vad ni brukar säga på jobbet? När någon säger nej när det finns förväntningar om att säga ja?


Svaren på dessa frågor kan ge hintar om förutsättningar för psykologisk trygghet. Går det att vara ännu lite mer välkomnande mot olikheter?

Många bedriver redan ett starkt medarbetarskap. I form av ett brinnande intresse för organisationens verksamhet, som ger en bredare medvetenhet om organisationen och omvärlden än de avgränsningar den egna rollen innefattar. Vissa har fått förutsättningar att lära sig om de positiva konsekvenserna av relationsbyggande, hur såväl många som starka relationer till kollegor gör arbetet lättare, och i sin tur blivit bra på att bygga starka nätverk inom organisationen. Många kan ha glädje av att lära sig mer om detta!

Att uppmärksamma och se sina kollegor, vara medmänsklig och omhändertagande är inte bara formella chefers uppgift. Vi kan alla bli ännu bättre på att hitta vårt personliga uttryck i arbetslivet. När vi även vågar uttrycka det som skiljer oss åt, utöver det som förenar oss, skapar vi det innovativa klimat vi behöver. Det blir lättare att samarbeta när vi sätter ljus på varandra, oavsett om det är våra likheter eller olikheter vi ger tillkänna.


Hur planerar du att främja medarbetarskapet 2021?


Lightwork erbjuder organisationsutveckling med medarbetarskapet i centrum. Våra tjänster Utvecklingsfacilitering, Lightwork Intervention och Rådgivning & Interimslösningar inom HR/People & Culture främjar ett starkt medarbetarskap. Ett starkt medarbetarskap leder till företagskultur som präglas av samarbete, kreativ utveckling och resultat, snarare än individuell prestation. När varje medarbetare kommer till sin rätt kan organisationer nå sin fulla potential.


#medarbetarskap #organisationsutveckling #psykologisktrygghet

bottom of page