top of page

Alla människor har rätt att synas, höras och uppskattas som en del i de organisationer de aktivt väljer att tillhöra. Organisationer bär i sin tur ansvar för att främja detta. Samtliga individer som är delaktiga i organisationen bär ansvar att tillvarata sina rättigheter. Det är först när medarbetare kommer till sin rätt som organisationer når sin fulla potential!

Kärnan i våra tjänster är att hjälpa organisationer stärka medarbetarskapet. Ett medarbetarskap finns hos alla individer inom en organisation, oavsett om medarbetaren har en formellt ledande position eller inte. Att bedriva ett starkt medarbetarskap handlar om att vara en aktiv deltagare, en god kollega och agera i linje med företagets vision och värderingar utifrån den egna positionen, personliga förutsättningar och kompetens. 
 

Att förstärka medarbetarskapet leder till en större förståelse för det egna bidraget till helheten. Genom att ge förutsättningar för tillit och medvetenhet kan organisationer öka graden av engagemang och inkludering. Med ett ökat antal interaktioner som präglas av dessa värden skapas fler synergieffekter. Effekterna av ett förstärkt medarbetarskap är både ökat ansvarstagande och handlingskraft och bättre välmående och resultat, samtidigt som arbetet känns lättare.


Våra tjänster innebär att arbeta med att förstärka organisationer nerifrån och upp. Detta innebär ett komplement snarare än en motsättning till parallella insatser med exempelvis ledarskapsprogram eller kvantitativa mätningar av medarbetarupplevelsen.

Medarbetarskap

bottom of page