top of page
Logga.jpg

Organisationsutveckling med medarbetarskapet i centrum

Hem: Välkommen
Hem: Om

Utvecklingsfacilitering

Glödlampor

En företagskultur i balans

Medarbetarskap, Interventioner och Utvecklingsfacilitering för framtidens organisationer

Lightwork grundades för att möta arbetsmarknadens växande behov av att stärka medarbetarskapet. Organisationer präglas idag av en allt högre förändringstakt, ökad komplexitet, exponentiell teknisk utveckling och färre interaktioner i det fysiska rummet. I samtiden vilar konkurrenskraften i allt högre utsträckning på förmåga att snabbt anpassa sig efter nya förutsättningar, diversifierade arbetsgrupper och innovationer som resultat av synergieffekter genom samskapande. Att investera i medarbetarskapet ligger väl i linje med det skifte vi befinner oss i. Genom att förstå och applicera beteendedesign, stärka individer och därmed skapa starkare grupper och interna nätverk, skapas mer välmående organisationer. Lightwork erbjuder tjänster inom tre affärsområden för att hjälpa organisationer stärka medarbetarskapet.

Working Together

Om

Synergi.png

Medarbetarskap

Kärnan i våra tjänster är att hjälpa organisationer stärka medarbetarskapet. Ett medarbetarskap finns hos alla individer inom en organisation, oavsett om medarbetaren har en formellt ledande position eller inte. Att bedriva ett starkt medarbetarskap handlar om att vara en aktiv deltagare, en god kollega och agera i linje med företagets vision och värderingar utifrån den egna positionen, personliga förutsättningar och kompetens. 

Effekter av ett starkt medarbetarskap

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
IMG_2678.JPG

VD & Grundare

Therese Wilhelmsson är specialist inom organisationsutveckling. Hennes styrka är att möjliggöra positiv utveckling inom organisationer, bland annat genom att facilitera grupper för att skapa gemensamma positiva upplevelser, individuell coaching, kvalitativa analyser och utveckling av processer som främjar inkludering, tillit och tydlighet.

Som värderingsdriven har hon höga ambitioner om att göra positiv skillnad och främja ett hälsosamt arbetsliv. Hennes fasta övertygelse är att framtidens organisationer utgår från forskning inom psykologi och pedagogik i sitt strategiska utvecklingsarbete. Genom att främja en kultur som präglas av samarbete, kreativ utveckling och resultat, snarare än individuell prestation, kan organisationer nå sin fulla potential.

Therese har en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund med fördjupning inom psykologi från Stockholms Universitet och
National University of Singapore. Hon har tidigare arbetat inom HR och som organisationskonsult, där hon varit verksam inom fastighetsbranschen, fordonsindustri, flygbranschen, techbranschen, banksektorn, telecom, ideell verksamhet, myndigheter och vårdsektorn. Den breda bakgrunden ger henne god kännedom om och förståelse för arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar.

Kontakt

Kommendörsgatan 9, Stockholm, Sverige

072-225 32 42

  • Facebook
  • LinkedIn

Tack för ditt meddelande!

bottom of page